Båtfolket – en stor del av befolkningen

Nordmenn har et spesielt forhold til havet. De aller fleste har kort avstand til kysten, og svært mange liker seg godt til sjøs. Det er en del av nordmenns omgang med naturen å være regelmessig på sjøen, og aller helst og ha en egen båt. Da føler en seg på et vis som del av et historisk fellesskap med vikingene, med Nansen og Amundsen, med Thor Heyerdahl, og med krigsseilerne. Tallene fra de store undersøkelsene som gjennomføres hvert år viser at nær 800 000 nordmenn eier egen båt, og dette tilsvarer mer enn en fjerdedel av alle husstander i Norge. På Sørlandet og lengst vest er denne andelen enda høyere (det indre Østland trekker naturlig nok ganske mye ned).

Visste du at nesten 2 millioner norddownloadmenn tilbringer tid på sjøen hvert eneste år? Tatt i betraktning at vi bare er 5 millioner i dette landet (hvorav 4 millioner etniske nordmenn), er dette et nærmest usannsynlig høyt tall som viser hvor viktig båtlivet er for det norske folk. Sjøen og båtlivet er utvilsomt en av de viktigste arenaene for fritid og avslapping vi har her i landet.

Av de båtene som farter rundt langs den norske kysten er så mange som 210 000 bobåter, hvorav omlag en sjettedel per i dag er seilbåter. Noen har utenbordsmotor, andre har innenbordsmotor. Det er bare 8 – 9 prosent av båtene som har nok motorstyrke til å komme opp i over 40 knops hastighet, så generelt er det ikke så veldig kraftige motorer nordmenn har i båtene sine (dette forhindres delvis av den høye beskatningen på kraftige båter). At nordmenn likevel elsker fart til sjøs kan vel ikke noen benekte.

Nordmenn bruker båtene sine flittig. Mer enn 85 av båt-parken er i regelmessig bruk, og de fleste bruker faktisk båten over 30 ganger i året!7x