Hva kontrolleres på en EU-kontroll?

Kontrollorganet skal rapportere resultatet av periodisk kontroll og etterkontroll umiddelbart etter kontrollen. Dette gjøres mens bilen står hos kontrollorganet.

Når du sender inn komplett rapport om periodisk kontroll og etterkontroll, bekrefter du samtidig at du har gjennomført en fullstendig kontroll og at alle relevante kontrollpunkt er kontrollert.

Stikkprøvekontroll

Etter en kontroll kan et kjøretøy bli valgt ut til stikkprøvekontroll, dette vil imidlertid på varslet på kontrollseddelen. Det betyr i tillegg at kjøretøyet ikke må forlate kontrollorganet og stikkprøven vil gjennomføres av statens vegvesen som vil ankomme innen 30 minutter.

Registrering av kilometerstand

Her er det verdien på kjøretøyets kilometerteller som skal meldes inn.

Registreringen må gjøres nøye. Ved feil kilometerstand kan kontrollorganet få kontrollseddelen slettet og deretter melde den inn på nytt med rett avlesning. NB! Dette kan kun gjøres senest ved første virkedag etter datoen hvor kjøretøyet ble kontrollert på EU-kontroll. Det betyr at det må gjøres før kjøretøyet forlater kontrollorganet etter utført kontroll.

Sletting av kontrollseddel

Sletting av kontrollseddel kan ikke gjøres selv. Du må kontakte statens vegvesen dersom su skal slette eller ugyldiggjøre en kontrollseddel. Det kan ikke gjøres av hvem eier bilen.

Bare kontrollorganet som har utført kontrollen kan be om sletting. Dersom en kontroll blir slettet skal det noteres som et avvik i kvalitetsstyringssystemet.

Innmelding av kontrollseddel feiler

Skulle en innmelding feile må du ta kontakt med dataleverandøren for å finne ut hva som er galt og når feilen ved innrapporteringssystemet skal være rettet igjen. Innmeldingen må utføres så raskt som mulig når systemet fungerer igjen.

Husk å videreformidle kontrollseddel til eier av kjøretøyet.

Manuell kontrollseddel

I noen tilfeller skal det brukes manuell kontrollseddel. Manuell kontrollseddel skal benyttes i disse tilfellene:

·  Når kjøretøyet har vært registrert med kjennemerke på sort bunn og skal registreres til ordinær bruk på offentlig vei.

·  Når kjøretøyet har vært registrert på forsvaret (kjennemerke er på gul bunn) og skal registreres til ordinær bruk på offentlig vei.

·  Når kjøretøyet har vært avregistrert såpass lenge at det ikke er registrert elektronisk.